Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Temeljni predpisi z delovnega področja Službe za zakonodajo:

 

 

1. Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B )


2. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14)


3. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 36/14)


4. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)


5. Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 139/06 in 95/11)

 
6. Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06. 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)


7. Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,  80/13 in 38/17)


8. Tehnično navodilo za izvajanje določb Uredbe o Pravno–informacijskem sistemu Republike Slovenije št. 382-27/2006 z dne 29. decembra 2006.  

 

 

V nadaljevanju so dostopne tudi informacije o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije.

 

PIS - Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

 

 

 

 

Na tej strani so dostopni tudi podatki in besedila o predpisih, ki so bili v Uradnem listu objavljeni v zadnjih 14. dneh.

 

 

Hkrati smo na tem mestu zbrali vse temeljne akte Republike Slovenije, pomembne akte, sprejete v procesu osamosvajanja Republike Slovenije, temeljne akte Evropske unije ter zgodovinsko sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje.

 

 

Temeljni akti Republike Slovenije

 

Osamosvojitveni akti Republike Slovenije

 

Temeljni akti Evropske unije

 

Zgodovinska sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje