Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pravica vedeti in pravica do informacij javnega značaja
 
Pravica vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega značaja sta pomembno sredstvo pri doseganju odprtega in preglednega delovanja javne uprave, saj se z dostopom do informacij omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti in zagotavlja njena odgovornost do državljanov.

 

Pravica do informacij javnega značaja je urejena z naslednjimi predpisi:

 

1. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US in 102/15)

 

2. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

 

3. Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A)


 
Test javnega interesa
 
Podrobnejše informacije o uporabi testa javnega interesa so navedene v brošuri "Kako in kdaj uporabljati test javnega interesa?".