Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O SLUŽBI

 

Služba za zakonodajo je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije, katere delovno področje določajo Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 139/06 in 95/11), Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) ter drugi predpisi.

 

Poleg osrednje naloge Službe za zakonodajo, ki z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom Republike Slovenije, s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike obravnava predloge zakonov in drugih predpisov ter skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, se ukvarjamo tudi z drugimi za Republiko Slovenijo pomembnimi nalogami. Ena izmed teh je zagotovo vzpostavitev Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS), kar je zahteven in pomemben projekt naše službe in za katerega upamo, da bo prispeval k večji preglednosti dela državnih organov, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju predpisov, in s tem k večji pravni varnosti. PIS ne vsebuje samo podatkov o predpisih, temveč tudi informacije o predlogi predpisov, ki so šele v postopku sprejemanja, in ponuja vpogled v faze zakonodajnega postopka. Prav tako ponuja podatke o pravnih aktih Evropske unije, ki s polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji tvorijo del slovenskega pravnega reda. V tem pogledu presega druge podobne zbirke predpisov in uporabnikom omogoča, da pridobijo celovite informacije o veljavni zakonodaji in načrtovanih spremembah.

 

Od pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji do danes smo v našem pravnem redu dodobra uveljavili temeljna načela prava Evropske unije in jih udejanjali v notranjem pravnem redu. Izhodišča poenotenja in usklajevanja pravnih redov držav članic, ki jih postavlja pravo Evropske unije, so tudi v Republiki Sloveniji vplivala na različna področja in narekovala spremembe v pravnem izrazoslovju, nalogah državnih organov in nasploh v vlogi Republike Slovenije kot države članice. Čeprav je Republika Slovenija dosegla praktično vse cilje, povezane s harmonizacijo pravnega reda s pravnim redom Evropske unije in njegovim izvajanjem, pa ta izjemno kompleksen in zahteven proces ni potekal brez težav in napak, ki jih bo treba v naslednjem obdobju postopno odpravljati. Spletne strani tako ponujajo tudi nekaj aktualnih tem oziroma odgovorov na vprašanja, ki jih na področju prava Evropske unije in izpolnjevanja obveznosti do Evropske komisije obravnava naša služba.