Skoči na vsebino

NOMOTEHNIČNE SMERNICE

 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je z namenom pravilnega oblikovanja predpisov prve Nomotehnične smernice, podlage za izdelavo pravnih predpisov izdala leta 2004. V 11. poglavjih knjige so bile zbrane smernice o notranji ureditvi in sestavnih delih predpisa, jezikovnem izražanju, določanju obveznosti, izjemah, pravni terminologiji, sklicevanju v predpisih, prečiščenih besedilih in drugih vprašanjih, povezanih s problematiko normiranja.

 

Skrb in odgovornost za pripravo kakovostne in državljanom razumljive zakonodaje ter polnopravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji so narekovali, da se leta 2004 izdane nomotehnične smernice vsebinsko dopolnijo, pa tudi podkrepijo z nazornimi primeri iz prakse in shematskimi prikazi. V ta namen je bila pripravljena druga, spremenjena in dopolnjena izdaja nomotehničnih smernic.

 

 

Ker dopolnjene in s primeri razširjene nomotehnične smernice razumemo kot nepogrešljiv pripomoček vsakomur, ki se ukvarja s pisanjem in redakcijo predpisov, je knjiga dostopna tudi v tiskani obliki, svoj izvod pa si lahko zagotovite tukaj.