Skoči na vsebino

NOMOTEHNIKA

 

Nomotehnika ima v pogojih polnopravnega članstva v Evropski uniji še večji pomen in širše razsežnosti kot že sicer. Nomotehnično strokovno pravilno izdelani ter na uporabi enotne nomotehnike temelječi in urejeni predpisi so pomemben sestavni del in element pravne varnosti v pravni državi. Pravna varnost namreč na eni strani temelji na jasnih, nedvoumnih, razumljivih in tudi nomotehnično brezhibnih predpisih, ki vnaprej določajo položaj, pravice in dolžnosti posameznih subjektov kot tudi vseh organov, ki predpise izvršujejo. Druga bistvena sestavina pravne varnosti pa je zakonito in dosledno izvrševanje predpisov, kar je spet v veliki meri odvisno tudi od prvega pogoja, torej od kakovostne ravni predpisov samih.

 

Druga razsežnost pomena nomotehnike je v tem, da gre tukaj za uporabo domače ustaljene pravne terminologije kot tudi za ustaljeno obliko, notranjo členitev predpisov ipd.. Vse to je v pogojih našega zgodovinskega razvoja nastajalo in se uveljavljalo postopoma od začetka uradne uporabe slovenščine, sprva kot enakopravnega, v pogojih samostojne države pa kot samostojnega uradnega jezika. Posledica tega razvoja je, da sta danes slovenska pravna terminologija in nomotehnika popolnoma enakopravni s tisto, kakršna je uveljavljena pri številčno mnogo večjih narodih in z mnogo daljšo samostojno pravno tradicijo. Ob vsem tem gre torej tudi za nacionalno emancipacijo na tem področju in za uveljavitev slovenskega strokovnega jezika tudi v pravu.