Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOMOTEHNIKA

 

Nomotehnično strokovno pravilno pripravljeni predpisi so pomemben sestavni del in element pravne varnosti v pravni državi. Pravna varnost namreč na eni strani temelji na jasnih, nedvoumnih, razumljivih in tudi nomotehnično brezhibnih predpisih, ki vnaprej določajo položaj, pravice in dolžnosti posameznih subjektov ter vseh organov, ki predpise izvršujejo. Druga bistvena sestavina pravne varnosti pa je zakonito in dosledno izvrševanje predpisov, kar je spet v veliki meri odvisno tudi od prvega pogoja, torej od kakovosti predpisov samih.

 

Druga razsežnost pomena nomotehnike je v tem, da gre za uporabo domače ustaljene pravne terminologije kot tudi za ustaljeno obliko, notranjo členitev predpisov ipd.. Vse to je v našem zgodovinskem razvoju nastajalo in se uveljavljalo postopoma od začetka uradne uporabe slovenščine, sprva kot enakopravnega, od nastanka samostojne države pa kot samostojnega uradnega jezika. Posledica tega razvoja je, da sta danes slovenska pravna terminologija in nomotehnika popolnoma enakopravni s tisto, kakršna je uveljavljena pri številčno mnogo večjih narodih in z mnogo daljšo samostojno pravno tradicijo. Ob vsem tem gre torej tudi za nacionalno emancipacijo na tem področju in za uveljavitev slovenskega strokovnega jezika tudi v pravu.