Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

 

Temeljne naloge Službe za zakonodajo lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:

 

medresorsko usklajevanje, v okviru katerega Služba za zakonodajo z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru oziroma ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke pravnih aktov ministrov, obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter primerjalno-pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij;

 

dejavnosti nomotehnike, v okviru katerih Služba za zakonodajo oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru, ter pravnih aktov vlade in ministrov;

 

– priprava neuradnih prečiščenih besedil predpisov in drugih splošnih aktov, kot je določeno z uredbo, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, vključno s skrbništvom zbirke neuradnih prečiščenih besedil predpisov;

 

– izvajanje postopka notifikacije, v okviru katerega Služba za zakonodajo uradno sporoča Evropski komisiji besedila nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi ter spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, prav tako pa spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije;

 

– sodelovanje pri pripravi odgovorov v predsodnih postopkih, ki jih Evropska komisija sproži zaradi domnevnih kršitev prava Evropske unije;

 

– izdajanje, v skladu z zakonom, Uradnega lista Republike Slovenije, zagotavljanje objave predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije ter upravljanje, vodenje in koordiniranje Registra Predpisov Slovenije in Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS);

 

– opravljanje vseh drugih nalog v skladu s sklepi vlade in sprejeto zakonodajo.