Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMELJNI AKTI EVROPSKE UNIJE

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, 1951 (prenehala veljati julija 2002)

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisana v Rimu 25. 3. 1957

 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), podpisana v Rimu 25. 3. 1957

 

Konvencija o reviziji Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti z namenom, da se bo za Nizozemske Antile uporabljala posebna ureditev pridruževanja iz četrtega dela te pogodbe 

 

Pogodba o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1965 (UL 152, 13.7.1967), razveljavljena z Amsterdamsko pogodbo, razen Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti

 

Enotni evropski akt (UL L 169, 29.6.1987) 

 

Pogodba, ki spreminja nekatere proračunske določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Luxembourgu leta 1970 (UL L 2, 2.1.1971)  

 

Pogodba, ki spreminja nekatere finančne določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1975 (UL L 359, 31.12.1977)  

 

Pogodba, ki spreminja nekatere določbe Protokola o statutu Evropske investicijske banke, podpisana v Bruslju leta 1975 (UL L 91, 6.4.1978)

 

Akt o dopolnitvi Protokola o statutu Evropske investicijske banke, ki pooblašča Svet guvernerjev za ustanovitev Evropskega investicijskega sklada  

 

Akt o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami, podpisan v Bruslju leta 1976 (UL L 278, 8.10.1976)  

 

Sklep Sveta o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami  

 

Sklep Sveta z dne 25. junija in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom

 

Pogodba, ki glede na Grenlandijo spreminja pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1984 (UL L 29, 1.2.1985)

 

Dokumenti o pristopu kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške ter Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropskim skupnostim (UL L 73, 27.3.1972) 

 

Dokumenti o pristopu Helenske republike k Evropskim skupnostim (UL L 291, 19.11.1979)  

 

Dokumenti o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim (UL L 302, 15.11.1985)  

 

Dokumenti o pristopu Republike Avstrije, Kraljevine Švedske, Republike Finske in Kraljevine Norveške k Evropski uniji (UL C 241, 29.8.1994)

 

Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu leta 1992 (UL C 191)

 

Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Amsterdamu leta 1997 (UL C 340, 10.11.1997)  

 

Pogodba iz Nice, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Nici 26. 2. 2001 (UL C 80, 10.3.2000) 

 

Sklep Sveta z dne 12. julija 2002 o dopolnitvi Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti (2002/653/ES)

 

Akt o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji(UL L 236, 23.9.2003)

 

Dokumenti o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (UL L 157, 21.6.2005)

 

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12. 2007)

 

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Dokumenti o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 112, 24.4.2012)