Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PIS IN RPS

 

Služba za zakonodajo v skladu z Uredbo o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06) upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije in je skrbnik Registra predpisov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RPS), ki predstavlja osrednji del Pravno-informacijskega sistema.

 

RPS vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo.

 

RPS vsebuje naslednje podatke o predpisu:
- naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa,
- objavo predpisa v Uradnem listu RS,
- materialno podlago za sprejem ali izdajo predpisa,
- predpise, sprejete ali izdane na njegovi podlagi,
- vpliv predpisa na druge predpise,
- vpliv drugega predpisa na ta predpis,
- organ, ki predpis sprejema ali izdaja oziroma izvaja,
- datum sprejema, datum začetka veljavnosti in datum začetka uporabe predpisa,
- podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerim se usklajuje predpis, in povezave na spletne objave organov Evropske unije glede pravnih aktov Evropske unije,
- podatke o usklajenosti predpisa s pravnim redom Evropske unije,
- podatke o notifikaciji predpisa,
- podatke o postopkih ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije,
- druge podatke, ki obstajajo za predpis.

 

Podatki, objavljeni v RPS, so informativnega značaja, kar pomeni, da za pravilnost in popolnost podatkov Služba Vlade RS za zakonodajo ne prevzema nobene odgovornosti ter da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljenih v uradnih glasilih.