Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2008

 

November, december 2008

 

V teh mesecih sta bili sklicani dve seji. Na prvi, ki je potekala 21. novembra, je bilo obravnavanih in potrjenih 29 sodb, na drugi, ki je potekala 9. decembra, pa dodatnih 27 sodb. Meseca decembra je Služba Vlade RS za zakonodajo organizirala tudi delovni sestanek s prevajalci, na katerem so pravniki redaktorji in prevajalci izmenjali svoja stališča o terminoloških in drugih vprašanjih.

 

 

Oktober 2008

 

Na prvi oktobrski seji Komisije za pravno redakcijo, ki je potekala 10. oktobra, je bilo potrjenih 14 sodb, na drugi oktobrski seji z dne 29. oktobra pa so člani komisije obravnavali in potrdili 23 sodb.

 

 

Avgust, september 2008


Komisija za pravno redakcijo je na 10. seji, ki je potekala 27. avgusta, potrdila 23 sodb, na 11. seji z dne 19. septembra pa je potrdila 29 sodb.

 

 

Junij, julij 2008


V mesecu juniju je komisija za pravno redakcijo na svoji 8. seji obravnavala in potrdila 12 pravno redigiranih sodb, 25. julija pa je bilo na 9. seji pregledanih in potrjenih 17 sodb.

 


April, maj 2008


V mesecu maju je komisija za pravno redakcijo zasedala dvakrat. 6. maja 2008 je na svoji 6. seji obravnavala in tudi potrdila 16 pravno redigiranih sodb, 30. maja pa je bilo pregledanih in potrjenih 13 sodb. Poleg potrditve nekaterih novih terminoloških rešitev se je seznanila s tekočimi aktivnostmi, ki tečejo v okviru projekta.


Komisija za pravno redakcijo sodb je zasedala 9. aprila 2008. Na 5. seji je obravnavala in potrdila 13 pravno redigiranih sodb. Terminološke rešitve, ki so jih sprejeli člani, so bile dodane v glosarje in navodila ter posredovane v terminološko zbirko Evroterm.

 


Marec 2008


V mesecu marcu je Služba Vlade RS za zakonodajo prejela prva besedila sodb, katerih prevode v slovenskem jeziku so zagotovili izbrani prevajalci. Ožja delovna skupina pravnikov redaktorjev je prejete prevode pregledala z vidika uspešnosti in kakovosti dela prevajalcev in pripravila poročilo za komisijo za pravno redakcijo sodb.


11. marca 2008 je komisija za pravno redakcijo sodb na svoji 4. seji obravnavala in tudi potrdila 11 pravno redigiranih sodb. Poleg tega se je seznanila s poročilom iz prejšnjega odstavka ter ostalimi tekočimi in predvidenimi aktivnostmi v zvezi s projektom.

 

 

Februar 2008


Komisija za pravno redakcijo sodb je vnovič zasedala 12. februarja 2008. Na 3. seji je komisija obravnavala in potrdila 19 pravno redigiranih sodb. Sprejete terminološke rešitve so bile vnesene v glosarje in obstoječa navodila ter, v skladu z dogovorom s Sektorjem za prevajanjem na Generalnem sekretariatu Vlade RS, posredovane v terminološko zbirko Evroterm.


Istega dne je Služba Vlade RS za zakonodajo v prevajanje izbranim prevajalcem poslala prve sodbe iz korpusa sodb, ki jih je treba prevesti. S tem je izpolnila obveznost iz tretjega odstavka 6. člena Akta o ustanovitvi projektne skupine za izvedbo projekta »Prevajanje in redakcija sodb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje«, ki določa, da se naloge prevajanja, redakcije, lektoriranja in obravnave sodb v okviru komisije za pravno redakcijo sodb začnejo izvajati najpozneje 1. marca 2008.

 

 

Januar 2008


Ožja delovna skupina pravnikov redaktorjev je pripravila prvi osnutek navodil za prevajalce in pravnike redaktorje ter jih predložila v obravnavo komisiji za pravno redakcijo sodb.


9. januarja 2008 je bila sklicana 2. seja komisije za pravno redakcijo sodb. Člani komisije so obravnavali navodila za prevajalce in pravnike redaktorje ter prvih 14 sodb, ki so bile predložene na sejo. Vse sodbe so bile z manjšimi spremembami potrjene.

 

Služba Vlade RS za zakonodajo je 28. januarja 2008 za izbrane prevajalce pripravila izobraževanje v zvezi s prevajanjem pri projektu priprave slovenske različice sodb Sodišča Evropskih Skupnosti in Sodišča prve stopnje. Po uvodnem nagovoru direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo so bili prevajalci seznanjeni s posameznimi fazami projekta, predstavljena so jim bila navodila za prevajalce, predviden potek komuniciranja in dokumentalistike ter baza, vzpostavljena z namenom evidentiranja ključnih faz projekta. Prevajalci so bili vljudno pozvani, da si pri svojem delu pomagajo z navodili in prvimi »vzorčnimi« sodbami, ki jih je komisija za pravno redakcijo sodb potrdila na svoji 2. seji.