Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2007

 

Oktober – december 2007


Direktor Službe Vlade RS za zakonodajo je 12. oktobra 2007 izdal sklep o ustanovitvi ožje delovne skupine pravnikov redaktorjev. Med njene temeljne naloge sodijo identifikacija vseh pravno-terminoloških orodij, potrebnih pri pravni redakciji sodb, priprava navodil za prevajalce in pravnike redaktorje, priprava izhodišč za seje komisije za pravno redakcijo sodb ter pomoč in podpora stalnim članom komisije za pravno redakcijo sodb in drugim članom projektne skupine.


15. oktobra 2007 je potekel rok za prijave kandidatov prevajalcev na interni poziv. Služba Vlade RS za zakonodajo je prejela 43 prijav.


17. oktobra 2007 je bil sklicana 1. seja komisije za pravno redakcijo sodb, na kateri so člani sprejeli poslovnik o delu komisije. Poleg tega so se seznanili s slovenskimi besedili 57 zgodovinskih sodb, ki jih je Sodišče Evropskih skupnosti uvrstilo med prioritetne, ker predstavljajo jedro sodne prakse, ker so največkrat citirane v pozneje izdanih sodbah in ker je navedeno sodišče z njimi oblikovalo temeljna načela delovanja in prava Skupnosti. Finalizacijo teh sodb je opravil slovenski oddelek Sodišča Evropskih skupnosti v Luxembourgu.


Po izteku roka za prijavo in po preučitvi prejetih prijav kandidatov prevajalcev je Služba Vlade RS za zakonodajo razpisala 2. roka pisnih in ustnih testiranj, in sicer v začetku meseca novembra in decembra. Preizkuse znanj je izvedla posebna komisija, ki so jo sestavljali izpraševalci za sodne tolmače s Centra za izobraževanje v pravosodju. Preizkus je uspešno opravilo 27 prevajalcev.

 

 

September 2007


Služba Vlade RS za zakonodajo je dne 13. septembra 2007 vsem ministrstvom, vladnim službam in sodiščem poslala interni poziv, s katerim je k sodelovanju pri prevajanju povabila javne uslužbence.

 

 

April – avgust 2007


Direktor Službe Vlade RS za zakonodajo je 18. aprila 2007 na podlagi sklepa Vlade RS z dne 22.3.2007 ustanovil projektno skupino za izvedbo projekta.


Na tej podlagi so člani projektne skupine nemudoma pričeli z izvajanjem nalog, potrebnih za dejansko vzpostavitev in zagon projekta, ki med drugim obsegajo: vzpostavitev baze za evidentiranje vseh faz postopka prevajanja sodb, sodelovanje s pravniki lingvisti v Luxembourgu za podporo pri projektu, pripravo natančnih navodil in postopkov za prevajanje in pravno redakcijo, zagotovitev ustrezne informacijske tehnologije, podporo pri izvedbi izbirnega postopka za prevajalce, organizacijo in izvedbo izobraževanja za vse udeležene v projektu itd.