Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT "PREVAJANJE IN REDAKCIJA POMEMBNEJŠE SLOVENSKE ZAKONODAJE V ANGLEŠČINO"

 

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 14. redni seji z dne 17. 12. 2014 na podlagi izhodšč odobrila projekt »Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino« in za njegovo izvedbo zadolžila Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba za zakonodajo).

 

Navedeni projekt v osnovi obsega tri faze:
– pripravljalne projektne naloge (prva faza),
– prevajanje in redakcija vnaprej znanega korpusa predpisov kot enkratna naloga (druga faza),
– sprotno prevajanje novo sprejetih predpisov in posodabljanje prevodov glede na zadnje veljavno besedilo predpisov kot stalna naloga (tretja faza).

 

Služba za zakonodajo kot nosilec projekta je prvo fazo projekta že izvedla. V okviru prve faze je posebna delovna skupina pripravila tudi Priročnik strokovno – terminoloških pravil za prevajanje pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in za redakcijo prevodov, ki služi kot podlaga za delov vseh prevajalcev, strokovnih redaktorjev in lektorjev, ki sodelujejo pri oblikovanju angleških besedil slovenske zakonodaje.

 

Služba za zakonodajo je 28. 7. 2016 Vladi Republike Slovenije poročala o rezultatih izvedbe prve faze projekta ter jo seznanila z vsebino in oceno potrebnih sredstev za izvedbo druge faze projekta. Vlada Republike Slovenije je na podlagi te informacije s sklepom št. 02500-3/2014/9 z dne 28. 7. 2016 naložila službi za zakonodajo, da pristopi k izvajanju druge faze projekta.

 

V okviru tega projekta se želi predvsem zagotoviti vsebina za pripravo angleške strani Pravnega-informacijskega sistema Republike Slovenije z vidika dostopnosti pravnega reda ene izmed držav članic Evropske unije v vsaj enem tujem jeziku, kar bi hkrati imelo pozitivne učinke na spodbujanje tujih investicij in bi prispevalo k lažji vključitvi tuje govorečih oseb v družbeno, gospodarsko in socialno okolje Republike Slovenije, vzpostaviti sistemsko urejeno in poenoteno prevajanje slovenskih predpisov in realizirati vse določbe Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11), ki med drugim predvidevajo integracijo zbirke prevodov.

 

Projekt se izvaja v okviru Sektorja za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov.

Kontakt za podrobnejša vprašanja o projektu in njegovem izvajanju: Anamarija Patricija Masten, vodja sektorja (e: anamarija-patricija.masten@gov.si; t: 01 2396 750).