Skoči na vsebino

SKLEP VLADE RS

 

Številka: 38200-7/2010/9

Datum: 24. 3. 2011

 

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi z 11.a členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije na 126. redni seji dne 24. 3. 2011 pod točko 21 sprejela naslednji

 

S K L E P :

 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Analizo stanja in nadaljnjimi aktivnostmi na področju Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

2. Vlada Republike Slovenije nalaga državnim organom, ki so skrbniki registrov ter podatkovnih in dokumentnih baz, katerih vključitev v PIS je predvidena v akcijskem načrtu, da v skladu z dinamiko, ki jo določi Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, na svoji strani storijo vse potrebno, da se zagotovijo pogoji za povezavo njihovih registrov in baz v PIS.

 

3. Vlada Republike Slovenije predlaga tudi drugim subjektom, ki so skrbniki registrov ter podatkovnih in dokumentnih baz, katerih vključitev v PIS je predvidena v akcijskem načrtu, da ob sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pristopijo k povezovanju njihovih registrov in baz v PIS.

 

4. Vlada Republike Slovenije je določila, da se prenovljeni PIS umesti v tehnološko okolje centralne strežniške infrastrukture Ministrstva za javno upravo, ki prevzame zagotavljanje njegovega vzdrževanja.

 

PRILOGA:

Analiza stanja na področju Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS)

 

                                                         Mag. Helena KAMNAR

                                                         GENERALNA SEKRETARKA