Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLEP VLADE RS

 

Številka: 38200-7/2010/9

Datum: 24. 3. 2011

 

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi z 11.a členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije na 126. redni seji dne 24. 3. 2011 pod točko 21 sprejela naslednji

 

S K L E P :

 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Analizo stanja in nadaljnjimi aktivnostmi na področju Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

2. Vlada Republike Slovenije nalaga državnim organom, ki so skrbniki registrov ter podatkovnih in dokumentnih baz, katerih vključitev v PIS je predvidena v akcijskem načrtu, da v skladu z dinamiko, ki jo določi Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, na svoji strani storijo vse potrebno, da se zagotovijo pogoji za povezavo njihovih registrov in baz v PIS.

 

3. Vlada Republike Slovenije predlaga tudi drugim subjektom, ki so skrbniki registrov ter podatkovnih in dokumentnih baz, katerih vključitev v PIS je predvidena v akcijskem načrtu, da ob sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pristopijo k povezovanju njihovih registrov in baz v PIS.

 

4. Vlada Republike Slovenije je določila, da se prenovljeni PIS umesti v tehnološko okolje centralne strežniške infrastrukture Ministrstva za javno upravo, ki prevzame zagotavljanje njegovega vzdrževanja.

 

PRILOGA:

Analiza stanja na področju Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS)

 

                                                         Mag. Helena KAMNAR

                                                         GENERALNA SEKRETARKA