Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MOPED

 

Služba za zakonodajo je z namenom izboljšati proces sprejemanja predpisov, vključno z ustrezno presojo posledic na različnih področjih (gospodarstvo, javna sredstva, sociala, usklajenost s pravom EU idr.), pristopila k vzpostavitvi posebne aplikacije, v okviru katere bi se pripravljali vsi dokumenti, ki se zahtevajo v zakonodajnem postopku.

 

Tovrstna aplikacija bo združevala različne module, ki bodo vsi temeljili na isti informacijski tehnologiji in uporabljali enake standarde za vnos, shranjevanje in spreminjanje podatkov ter za generiranje in pretvorbo dokumentov in ki bodo medsebojno povezljivi na način, da se določeni podatki ne bodo podvajali oziroma vnašali večkrat in na več mestih. Osrednji del aplikacije bo v celoti nadomestil obstoječi Register predpisov Slovenije (RPS), ki je z leti postal podatkovno preobremenjen sistem, obenem pa tudi nepregleden in za uporabnike neprijazen.

 

Prednosti sistema MOPED so naslednje:
- enotna centralna točka, preko katere se lahko izvaja vnos in izvoz podatkov o predpisih RS in pravnih aktih EU na podlagi vnaprej določenih enotnih standardov;

- nadomestitev obstoječega RPS, s čimer bi se zagotovilo tehnološko napredno in stabilno vodenje podatkov ter njihovo vključevanje oziroma uporaba v drugih informacijskih sistemih (npr. PIS, IPP);

- ministrstva bi lahko na enoten in pregleden način pripravljala predloge predpisov in izpolnjevala vse druge zahteve, ki jih terja zakonodajni postopek;

- preglednost in sledljivost vseh faz priprave predpisa pred formalnim začetkom postopka sprejemanja predpisa, ki se vodi v okviru IPP;

- vsi uporabniki bi imeli v vsakem trenutku možnost dostopa do ažurnih podatkov;

- možnost priprave različnih izpisov na podlagi številnih parametrov ali meril; 

- enoten nadzor nad vnašanjem in spreminjanjem podatkov;

- določitev enotnih standardov, na podlagi katerih bi se v prihodnosti razvijali vsi ostali informacijski sistemi;

- manjši stroški razvijanja, nadgrajevanja in vzdrževanja sistema v primerjavi z individualnimi sistemi na ministrstvih;

- neodvisnost sistema od operacijskih sistemov.

 

Služba za zakonodajo razvija sistem MOPED z lastnimi kadri, pri postavitvi določenih modulov pa sodeluje tudi z drugimi organi, zlasti z Ministrstvom za javno upravo in Generalnim sekretariatom Vlade RS.

 

Služba za zakonodajo načrtuje, da bo uporaba sistema MOPED obvezna za vsa ministrstva do sredine leta 2019.

 

Kratka predstavitev sistema MOPED je na voljo tukaj.

 

Za vsebinski in tehnični razvoj je zadolžen Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov.

Kontakt za podrobnejša vprašanja o sistemu MOPED: Anamarija Patricija Masten, vodja sektorja (e: anamarija-patricija.masten@gov.si; t: 01 2396 750).