Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DAS BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE

 

 

Zvezno ministrstvo za pravosodje je v prvi vrsti ministrstvo za zakonodajo in svetovanje. Pripravlja besedila pravnih predpisov, predvsem na področju civilnega prava, trgovinskega in gospodarskega prava, kazenskega prava in postopkovnih zakonov na različnih področjih. Opravlja tudi naloge pravnega pregleda predlogov predpisov, ki jih pripravijo druga ministrstva, glede njihove skladnosti z ustavnim pravom in pravnega sistema kot celote, kakor tudi glede skladnosti z drugimi formalnimi nomotehničnimi zahtevami, da bi zagotovili enotnost.  
 
Znotraj zvezne vlade ima Zvezno ministrstvo za pravosodje zlasti štiri ''klasična'' pravna področja. Ta, med drugim, vključujejo:
- civilno pravo (obligacijsko, stvarno, družinsko in dedno pravo),
- trgovinsko pravo in pravo družb, pravo o varstvu industrijske lastnine in avtorsko pravo,
- kazensko pravo.
 
Kot ministrstvo, pristojno za ustavne zadeve, Zvezno ministrstvo za pravosodje skupaj s Zveznim ministrstvom za notranje zadeve svetuje glede vprašanj, vezanih na ustavno pravo, kakor tudi v postopkih pred Zveznim ustavnim sodiščem. Pregleduje vse predloge predpisov ostalih zveznih ministrstev, kakor tudi mednarodnih pogodb glede njihove usklajenosti z ustavnim pravom, mednarodnim pravom, pravom Evropske unije in veljavnim zveznim pravom, preden so ti predlogi predpisov sprejeti s strani zvezne vlade. Ta pregled predlagane zakonodaje vključuje tudi pregled nomotehnike, zato da se zagotovi enoten način priprave besedil ter uporablja nedvoumen in jasen jezik. Oddelki ministrstva so vključeni tudi v pripravo zakonodaje Evropske unije.
 
Zvezno ministrstvo za pravosodje v prvi vrsti preverja zakonitost in ustavnost vseh predlogov predpisov in glede tega daje mnenja, kadar sami niso tisti, ki tudi pripravljajo ta besedila. Pravni pregled predlogov predpisov ima dvojno naravo:
- vertikalno, kjer preverjajo usklajenost z ustavo, s pravom Evropske unije in z mednarodnim pravom, ter
- horizontalno, kjer preverjajo odnos do ostale zakonodaje, notranjo doslednost predloga pravnega predpisa, ustrezen odnos med pravilom in izjemami, obstoj dvojnih ali nasprotujočih si določb, jasnost in pravilnost sklicevanj in odkazovanj.
 
Rok za pripravo mnenj je štiri tedne, ki pa je lahko skrajšan ali podaljšan (slednje največ na osem tednov).
 
Oblikovali so tudi eNorm, ki je računalniški program nomotehnike, oblikovan na podlagi LegisWrite, a bistveno nadgrajen, ki pripravljalce pravnih predpisov sproti opozarja na ustrezno in pravilno obliko, ponuja sklicevanja in odkazovanja, javlja napačno izbiro in vsebuje tudi povezavo na nomotehnične smernice (Handbuch der Rechtsförmlichkeit).
 
Zvezno ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za konsolidacijo nemške zakonodaje. Prva je bila opravljena v obdobju 1958-1968, druga leta 1986, tretja leta 1990, leta 2003 pa se je začela nova, katere cilj je zmanjšanje uprave in boljše zakonodajno normiranje. Rezultati so naslednji: 10 predlogov za konsolidacijo zakonov ter razveljavitev več kot 800 zakonov in podzakonskih prepisov.

 

Več informacij dobite tukaj.