Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ATTORNEY GENERAL'S OFFICE REPUBLIKE IRSKE

 

 

Naloge Attorney General's Office (v nadaljnjem besedilu: AGO) so določene že v sami ustavi: v prvem odstavku 30. člena je določeno, da je AGO svetovalec vlade v pravnih zadevah in vladi daje pravna mnenja, ob tem pa izvaja take pristojnosti, funkcije in dolžnosti, kot mu jih določata ustava ali zakon.
 
Tri glavna področja delovanja AGO so:

  1. pravno svetovanje (Legal Advisory),
  2. pripravljanje zakonov (Parliamentary Drafting (to je v domeni dela AGO, ki se imenuje Office of the Parliamentary Counsel to the Government)),
  3. državno pravobranilstvo (State Solicitor Service).

V okviru pravnega svetovanja AGO svetuje vladi in se udeležuje vladnih sestankov (čeprav AGO ni član vlade; to določa četrti odstavek 30. člena irske ustave, sprejete 1. julija 1937), svetuje vladi v ustavnih in pravnih zadevah, ki se pojavijo na sami seji vlade ali pred njo, in pomaga pri sprejemanju odločitev vlade o vseh zakonodajnih predlogih in drugih zadevah, vključno s tem, ali je predlagana zakonodaja v skladu z določbami ustave, dejanji in pogodbami EU ali drugih mednarodnih pogodb, h katerim je Irska pristopila. 


Ob tem AGO tudi:
- svetuje, ali naj država ratificira mednarodno pogodbo ali konvencijo,
- zastopa državo v vseh pravnih postopkih, v katerih je udeležena država Irska,
- je pravni svetovalec vsem vladnim ministrstvom in določenim javnim ustanovam,
- pred Vrhovnim sodiščem (Supreme Court) brani ustavnost zakonov.
 

V okviru zakonodajne naloge pripravljajo vladne zakone (vključno z zakoni, ki vsebujejo predloge za spremembo ustave), zakone ministrov, pripravljajo ali preverjajo osnutke zakonskih zadev, ki so v pristojnosti vlade (vključno z zakonskimi instrumenti, ki zadevajo vključevanje prava Evropskih skupnosti v irsko pravo).
 
Tretja funkcija, t. i. State Solicitor Service, pa je precej podobna nalogam našega državnega pravobranilca, saj so zadolženi za svetovanje, civilno in kazensko pravdanje v imenu države, prodajo in pridobivanje lastnine za državo, pripravo in izvedbo vseh postopkov, ki jih sprožijo ministrski ali vladni oddelki, ob tem pa je tudi zastopnik vlade pred Sodiščem Evropskih skupnosti v Luxembourgu.
 
Pripravljalci zakonodajnih besedil (Parliamentary Drafstmen) v AGO so odvetniki (barristers) in nižji odvetniki/pravni zastopniki (solicitors). Priprave na ta poklic (neke vrste ''nomotehnično urjenje'') povprečno traja med sedem in deset let, kar je povsem razumljivo, saj zajema priprava zakonodajnega besedila pet točno določenih faz: razumevanje, analiza, oblika, sestava in podroben pregled. Prve faze vsebujejo razumevanje ukrepa, ki naj bo pripravljen. Tem boljša so navodila ministrstev, tem hitreje lahko pripravljalec zakonodajnega besedila razume predmet predloga in lažje lahko v jasnem, razumljivem jeziku napiše, kar želi ministrstvo.

 

Več informacij dobite tukaj.