Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

 

Vodstvo

 

Ksenija Mihovar Globokar, direktorica

Telefon: +386 1 241 18 06

E-mail: ksenija.globokar(at)gov.si

 

dr. Janez Pogorelec, namestnik direktorice

Telefon: +386 1 241 18 18

E-mail: janez.pogorelec(at)gov.si

  

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Petra Mundy Brugneri

Telefon: +386 1 241 18 38

E-mail: petra.mundy(at)gov.si

 

 

Sektor za negospodarske dejavnosti

 

 

Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor

Vodja sektorja: mag. Katja Božič

Telefon: +386 1 241 18 22

E-mail: katja.bozic(at)gov.si

 

Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev

Vodja sektorja: dr. Karmen Vezjak Progar

Telefon: +386 1 241 18 70

E-mail: karmen.vezjak(at)gov.si

 

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo,

pravosodje in notranje zadeve

Vodja sektorja: mag. Damjan Tušar

Telefon: +386 1 241 18 66

E-mail: damjan.tusar(at)gov.si

  

Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov
Vodja sektorja: dr. Anamarija Patricija Masten

Telefon: +386 1 23 96 750

E-mail: anamarija-patricija.masten(at)gov.si

 

Služba za splošne zadeve
Vodja službe: Breda Koren
Telefon: +386 1 23 96 768
Faks: +386 1 23 96 762

E-mail: bredakoren(at)gov.si