Skoči na vsebino

ZAKLJUČENI POSTOPKI

I.

 

Svetovalec v Sektorju za negospodarske dejavnosti

Javni natečaj št. 1100-4/2011 z dne 2. 6. 2011, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo

 

Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

 

II.

 

Svetovalec v Sektorju za splošne zadeve

Javni natečaj št. 1100-5/2011 z dne 2. 6. 2011, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo

 

Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

 

III.

 

Svetovalec v Sektorju za negospodarske dejavnosti

Interni natečaj št. 1100-3/2011 z dne 18. 4. 2011, objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo

 

Obvestilo o zaključenem internem natečaju

 

IV.

 

Svetovalec v Službi za splošne zadeve

Interni natečaj št. 1100-2/2011 z dne 18. 4. 2011, objavljen na spletni strani Minsitrstva za javno upravo

 

Obvestilo o zaključenem internem natečaju

 

V.

 

Višji svetovalec (izven organizacijskih enot)

(1 delovno mesto) za določen čas

 

- objava: 15. 4. 2011

- rok za prijavo: 5 dni

 

VI.

 

Strokovni sodelavec VII/2-II
(1 delovno mesto) za nedoločen čas
 
- objava: 4.3.2011
- rok za prijavo: 5 dni

 

VII.

 

Strokovni sodelavec VII/2-II
(1 delovno mesto) za nedoločen čas
 
- objava: 4.3.2011
- rok za prijavo: 5 dni