Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKLJUČENI POSTOPKI

 

 

Prenova Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

Prenova PIS obsega:

  1. tehnično vzpostavitev informacijskega sistema (spletnega aplikacije oziroma portala), ki prikazuje podatke in vsebino, katerih vir so različne podatkovne in dokumentne baze in registri, vključno z vsemi predvidenimi funkcionalnostmi;
  2. pripravo procedur na strani predmetnega informacijskega sistema, ki bodo omogočile dosegljivost podatkov in datotek, katerih vir so v PIS vključene baze in registri, vključno s pripravo datotek (XML, HTML ali TXT), kadar je to potrebno, oziroma z določitvijo in/ali spremembo struktur obstoječih datotek;
  3. pripravo procedur na strani zunanjih virov, tj. vseh v PIS vključenih baz in registrov, ki bodo omogočile povezljivost podatkov in datotek, katerih vir so te baze in registri, z vzpostavljenim informacijskim sistemom, vključno s pripravo datotek (XML, HTML ali TXT), kadar je to potrebno, oziroma z določitvijo in/ali spremembo struktur obstoječih datotek;
  4. razvoj oziroma inkorporacijo zmogljivega in hitrega iskalnika v nov informacijski sistem.

Podrobnejše informacije o postopku in predmetu javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.

 

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

V skladu z 81. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) naročnik potencialne ponudnike obvešča, da so bile dne 2. 6. 2011 objavljene spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije.

 

Da bi potencialnim ponudnikom olajšali ponovno prebiranje celotne dokumentacije, naročnik pojasnjuje, da je prišlo do vidnejših sprememb v naslednjih delih prvotno objavljene razpisne dokumentacije.

 

I. del razpisne dokumentacije:

- poglavje 2.4:

– točka C) – Ponudba
– točka E.2) – Reference
– točka E.3) – Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti
– točka K) – Terminski in finančni načrt izvedbe

- poglavje 3
- poglavje 4
- poglavje 6:

– obrazec št. 3 – Ponudba
– obrazec št. 6c – Seznam referenc
– obrazec št. 11 – Vzorec pogodbe

 

II. del razpisne dokumentacije:
- poglavje 3
- poglavje 4

 

Ne glede na zgoraj navedeno naročnik opozarja, da je treba kot edino relevantno upoštevati zadnjo objavljeno (tj. spremenjeno in dopolnjeno) razpisno dokumentacijo, ki je na voljo tukaj.

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA V WORD OBLIKI

 

 

Naročnik zaradi lažje priprave ponudb (obrazci) daje na razpolago tudi razpisno dokumentacijo v Wordovi datoteki, ki je dostopna tukaj. Vsebina dokumenta je identična vsebini dokumenta v pdf. formatu.

 

 

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

 

Odločitev o oddaji javnega naročila

 

Končno poročilo o oddaji javnega naročila