Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

 

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv organa: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo


Odgovorna uradna oseba za katalog: Ksenija Mihovar Globokar, direktorica


Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 26. 5. 2016


Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.svz.gov.si/si/o_sluzbi/informacije_javnega_znacaja/katalog_ijz/


Druge oblike kataloga: fizična oblika kataloga je dostopna v glavni pisarni Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v času uradnih ur 

 

Naslov: Mestni trg 4, Mačkova 2, 1000 Ljubljana

 

Telefon: + 386 1 241 18 00 in + 386 1 241 18 02

 

Faks: + 386 1 241 18 60

 

Elektronski naslov: gp.svz(at)gov.si


 
 
2.Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 
 


a) Organigram in podatki o organizaciji organa 

  •  Sektor za negospodarske dejavnosti

Vodja sektorja: dr. Gordana Lalić, sekretarka

T: + 386 1 241 18 40

E: gordana.lalic(at)gov.si

 

  • Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor

Vodja sektorja: Katja Božič, sekretarka

T: + 386 1 241 18 22

E: katja.bozic(at)gov.si

 

  • Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev

Vodja sektorja: dr. Karmen Vezjak Progar, sekretarka

T: + 386 1 241 18 70

E: karmen.vezjak(at)gov.si

 

  • Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje zadeve

Vodja sektorja: Damjan Tušar, sekretar

T: + 386 1 241 18 66

E: damjan.tusar(at)gov.si

 

  • Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov

Vodja sektorja: dr. Anamarija Patricija Masten, sekretarka

T: + 386 1 23 96 750

E: anamarija-patricija.masten(at)gov.si

 

  • Služba za splošne zadeve

Vodja službe: Breda Koren, sekretarka

T: + 386 1 23 96 768

E: bredakoren(at)gov.si

 

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Petra Mundy Brugneri, sekretarka

Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

T: + 386 1 24 11 838

E: petra.mundy(at)gov.si 

 


c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa 

 

 

d) Seznam predlogov predpisov

  
Organ ne načrtuje novih predpisov.
 


e) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov
 
Organ nima takih dokumentov.
 


f) Katalog vseh upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
 
Organ ne vodi tovrstnih postopkov in ne izvaja takih storitev.
 


g) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ
  
Organ ne upravlja javnih evidenc.
 


h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 

  • Register predpisov Slovenije
  • Zbirka neuradnih prečiščenih besedil 

Metapodatkovni opis obeh zbirk je na voljo tukaj

 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

    
Vse zahteve za dostop do informacij javnega značaja ali za njihovo ponovno uporabo se naslovijo na naslov:
 
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
F: + 386 1 24 11 860

E: gp.svz(at)gov.si 
 

 

4. Stroškovnik

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja so urejeni v 16., 17. in 18. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

 
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov 

 
Podatki o predpisih

Neuradna prečiščena besedila predpisov

Podatki o številu veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov na določen dan