Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ALI OBSTAJA MOŽNOST PODALJŠANJA ROKA ZA DOGOVOR?

 

Država članica lahko zaprosi za podaljšanje roka za odgovor bodisi na uradni opomin bodisi na obrazloženo mnenje, pri čemer je treba upoštevati določene zahteve in izpolnjevati določene pogoje.

 

Zaradi izboljšanja obravnave prošenj za podaljšanje je Evropska komisija sestavila poseben obrazec in države članice zaprosila, da ga v teh primerih tudi redno uporabljajo.

 

Rok za odgovor na pisni opomin se lahko podaljša le pod naslednjimi pogoji:


- v primeru prve prošnje;
- naknadni rok ne sme biti daljši od prvotno določenega roka;
- prošnjo je treba poslati Generalnemu sekretariatu pred iztekom prvotno določenega roka za odgovor;
- podaljšanje roka se ne odobri v primeru dopusta.

 

 

Rok za odgovor na obrazloženo mnenje se lahko podaljša le pod naslednjimi pogoji:


- prošnjo je treba predložiti zato, da se državi članici omogoči uvedba zakonodajnega postopka za uskladitev z obrazloženim mnenjem;
- prošnja mora vsebovati realen in dovolj natančen časovni razpored, na primer osnutek s prošnjo za uvrstitev na dnevni red zakonodajnega telesa;
- naknadni rok ne sme biti daljši od treh mesecev;
- prošnjo je treba poslati Generalnemu sekretariatu pred iztekom prvotno določenega roka;
- podaljšanje roka se ne odobri v primeru dopusta.

 

Vse prošnje za podaljšanje, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, Evropska komisija, razen v primeru nasprotne odločitve, zvrne z izrecnim dopisom.

 

Evropska komisija pa lahko tako v primeru uradnega opomina kot v primeru obrazloženega mnenja – kljub izpolnjevanju navedenih pogojev – zavrne prošnjo za podaljšanje roka za odgovor. V takih primerih Evropska komisija sprejme t.i. nasprotno odločitev in razlogov za zavrnitev ne obrazloži, temveč zgolj navede, da se zaradi posebnih okoliščin zadeve Komisija ne more strinjati z odobritvijo podaljšanja roka za odgovor.