Skoči na vsebino

PREDSODNI POSTOPKI

 

Služba za zakonodajo sodeluje pri pripravi odgovorov Republike Slovenije v predsodnih postopkih, saj mora resorni organ v skladu s tretjim odstavkom 49.m člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10. 95/11, 64/12 in 10/14) odgovor pripraviti v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

 

 

Kaj je to postopek ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije?

 

Ali obstaja možnost podaljšanja roka za odgovor?