Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTIFIKACIJA NACIONALNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PRENOS DIREKTIV V PRAVNI RED RS

Notifikacija nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos direktiv v pravni red RS, pomeni postopek, po katerem Republika Slovenija uradno obvešča Evropsko komisijo o nacionalnih predpisih, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red RS. Obveznost tovrstnega obveščanja izhaja neposredno iz določb direktiv, kakor je navedeno v naslednjem primeru:

 

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2007. O tem nemudoma obvestijo Komisijo. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

 

Sprva so države članice Evropsko komisijo o sprejetih nacionalnih predpisih obveščale pisno, s pošiljanjem besedil teh predpisov po pošti. Z namenom čim bolj učinkovite in predvsem pravočasne notifikacije nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos direktiv, je Evropska komisija vzpostavila t.i. elektronsko notifikacijsko bazo (imenovano tudi bazo NIM), katere namen je omogočiti uradno notifikacijo nacionalnih izvedbenih ukrepov Generalnemu sekretariatu Evropske komisije. Kot nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih država članica sporoča v zvezi s prenosom direktive v nacionalno zakonodajo, se lahko sporočijo samo uradno sprejeti in zakonsko uveljavljeni ukrepi. Vse informacije, vsebovane v elektronskem obrazcu za sporočanje ukrepov, se sinhronizirajo z ASMODEE, tj. nadzorno zbirko podatkov, ki jo službe Evropske komisije uporabljajo za potrditev sporočil in besedil teh ukrepov, ki jih posreduje vsaka država članica.

 

Dostop do baze je omogočen na spletnem naslovu https://webgate.ec.europa.eu/mne. Za dostop do baze je treba imeti uporabniško ime in geslo.

 

Služba Vlade RS za zakonodajo je uporabniška imena in gesla dodelila vsem koordinatorjem postopka notifikacije, ki so bili imenovani na ministrstvih in vladnih službah. V bazi NIM je za vsako posamezno direktivo mogoče preveriti, kateri nacionalni predpisi so bili v postopku že sporočeni Evropski komisiji in kdaj ter, posledično, s katerimi predpisi Evropska komisija že razpolaga in jih lahko uporablja pri presoji ustreznosti prenosa določb direktive v pravni red RS. Uporabnik nima možnosti vnosa podatkov v bazo, možen je le njihov pregled.

 

Trenutno baza NIM ne omogoča spreminjanja podatkov o povezanosti med direktivo in nacionalnimi predpisi, ki so bili posredovani v predhodnih postopkih notifikacije. Zato je tudi pomembno, da so podatki o predpisih, ki jih RS notificira, točni in relevantni.

 

RS je za prenos podatkov o predpisih in besedil teh predpisov v bazo NIM vzpostavila poseben sistem, ki omogoča, da ministrstva in vladne službe izpolnijo obveznosti, ki jih nalagajo direktive, katerih prenos v pravni red RS je v njihovi pristojnosti.

 

Izjave o prenosu določb direktiv v pravni red RS se kreirajo v Registru predpisov Slovenije. Z njimi pristojni organ potrjuje in dokazuje, da so bili sprejeti vsi predpisi, ki zagotavljajo prenos in izvajanje direktive v pravnem redu. Na podlagi prejetih izjav o prenosu Služba Vlade RS za zakonodajo opravi vnos podatkov o predpisih in polna besedila teh predpisov v bazo NIM. Ker je celoviti pregled nad prenosom posameznih določb direktiv v pravni red RS mogoče opraviti zgolj s pomočjo t.i. korelacijske tabele, ki natančno ponazarja, s katero določbo nacionalnega predpisa je bila posamezna določba direktive prenesena, jo je treba priložiti k izjavi o prenosu. Priprava navedenih tabel pristojnim organom tudi omogoča spremljanje morebitnih poznejših sprememb direktiv, predvsem pa so tabele v pomoč pri ugotavljanju in identificiranju potrebnih sprememb v nacionalni zakonodaji.

 

Zaradi obsežnosti direktiv in obremenjenosti služb Evropske komisije pri opravljanju pregleda, ali in na kakšen način so države članice zagotovile izvajanje direktiv v njihovih nacionalnih pravnih redih, se tudi same določbe direktiv postopno spreminjajo. Posamične direktive že vsebujejo tudi zahtevo za posredovanje korelacijskih tabel. Vendar pa službe Evropske komisije tudi v drugih primerih in vedno pogosteje naslavljajo zahteve za posredovanje korelacijskih tabel bodisi neposredno na pristojne organe bodisi na Službo Vlade RS za zakonodajo.