Skoči na vsebino

POSTOPEK NOTIFIKACIJE

 

Služba Vlade RS za zakonodajo v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 139/06 in 95/11) opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi.

 

Ker se pojem notifikacija uporablja v povezavi z več vsebinsko različnimi dejavnostmi so v nadaljevanju pojasnjene temeljne razlike med njimi.

 

Notifikacija nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos direktiv v pravni red RS

 

Notifikacija drugih izpolnitev obveznosti in nacionalni predpisov, sprejetih za izvajanje drugih pravnih aktov Evropske unije

 

Postopek tehnične notifikacije