Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji z dne 24. novembra 2011 sprejela sveženj vladnih ukrepov, katerih namen je bil razbremeniti ministrstva, vladne službe in druge državne organe ter nosilce javnih pooblastil na področju priprave neuradnih prečiščenih besedil podzakonskih predpisov in splošnih aktov.

 

Z uveljavitvijo svežnja teh ukrepov, tj. 1. decembra 2011, ki ga sestavljajo:

 

– Uredba o spremembi Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/11);
– Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 95/11);
– Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 95/11);
– Sprememba Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/11),

 

je obveznost priprave neuradnih prečiščenih besedil podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov prešla na Službo za zakonodajo. Slednja mora namreč v vlogi upravljavca in koordinatorja Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) poskrbeti, da se neuradna prečiščena besedila na enotnem državnem portalu prikazujejo poenoteno in na način, ki odraža vsebino sprejetih in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljenih predpisov in drugih splošnih aktov.

 

Dodatno k zgoraj navedenemu je vlada Službi za zakonodajo naložila, da po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije. Navedeni organi na tej podlagi zagotovijo objavo neuradnih prečiščenih besedil na svojih spletnih straneh, dostopna pa so tudi na spletišču PIS.