Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDRESORSKO USKLAJEVANJE

 

 

V skladu z 10. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14, v nadaljevanju: poslovnik) morajo biti vladna gradiva pred predložitvijo v vladno obravnavo usklajena z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo. Predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade morajo biti vedno predhodno usklajeni z Ministrstvom za finance in Službo za zakonodajo. Samo če po pridobitvi mnenj zaprošenih ministrstev in vladnih služb uskladitve ni mogoče doseči ali če predhodnega usklajevanja zaradi nujnosti postopka ni bilo mogoče izvesti, se lahko v obravnavo vladi predložijo tudi neusklajena gradiva.

 

Vsako zaprošeno ministrstvo in vladna služba mora dati svoje mnenje k pripravljenemu gradivu najpozneje v 14 dneh po njegovem prejemu.

 

V primeru splošnih aktov in aktov poslovanja vlade je treba mnenje Službe za zakonodajo pridobiti ponovno, če se v postopku predhodnega medresorskega usklajevanja gradivo naknadno spremeni. Ponovno mnenje mora biti podano najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu spremenjenega gradiva.

 

Gradivo, ki je posredovano v medresorsko usklajevanje, mora biti pripravljeno v skladu z določbami 8. do 8.č člena poslovnika ter 3., 4. in 5. členom Navodila za izvajanje določb poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 8.

 

 

Pri pripravi posamičnih delov gradiva je treba upoštevati tudi: