Skip to main content

ORGANISATION

 

 

Vodstvo

 

Ksenija Mihovar Globokar, direktorica

Telefon: +386 1 241 18 06

E-mail: ksenija.globokar(at)gov.si

 

dr. Janez Pogorelec, namestnik direktorice

Telefon: +386 1 241 18 18

E-mail: janez.pogorelec(at)gov.si

 

mag. Damjan Tušar, namestnik direktorice

Telefon: +386 1 241 18 66

E-mail: damjan.tusar(at)gov.si

  

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Petra Mundy Brugneri

Telefon: +386 1 241 18 38

E-mail: petra.mundy(at)gov.si

 

 

Sektor za negospodarske dejavnosti

Vodja sektorja: dr. Gordana Lalić

Telefon: +386 1 241 18 40

E-mail: gordana.lalic(at)gov.si

 

Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor

Vodja sektorja: mag. Katja Božič

Telefon: +386 1 241 18 22

E-mail: katja.bozic(at)gov.si

 

Sektor za javne finance in gospodarsko ureditev

Vodja sektorja: dr. Karmen Vezjak Progar

Telefon: +386 1 241 18 70

E-mail: karmen.vezjak(at)gov.si

 

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo,

pravosodje in notranje zadeve

Mesto vodje sektorja ni zasedeno

Telefon: +386 1 241 18 00

 

Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov
Vodja sektorja: dr. Anamarija Patricija Masten

Telefon: +386 1 23 96 750

E-mail: anamarija-patricija.masten(at)gov.si

 

Služba za splošne zadeve
Vodja službe: Breda Koren
Telefon: +386 1 23 96 768
Faks: +386 1 23 96 762

E-mail: bredakoren(at)gov.si

Leadership

 

Ksenija Mihovar Globokar, director
T: +386 1 241 18 06

E: ksenija.globokar(at)gov.si

 

dr. Janez Pogorelec, deputy director

T: +386 1 241 18 18

E: janez.pogorelec(at)gov.si

 

mag. Damjan Tušar, deputy director

T: +386 1 241 18 66

E: damjan.tusar(at)gov.si

 

Public Information Officer

Petra Mundy Brugneri

T: +386 1 241 18 38

E: petra.mundy(at)gov.si

 

 

Division for non-commercial fields

Head of Division: dr. Gordana Lalić

T: +386 1 241 18 40

E: gordana.lalic(at)gov.si

 

 

Division for Agriculture, Environment and Spatial Planning

Head of Division: Katja Božič

T: +386 1 241 18 22

E: katja.bozic(at)gov.si

  

Division for Public Finance and Economic System

Head of Division: dr. Karmen Vezjak Progar

T: +386 1 241 18 70

E: karmen.vezjak(at)gov.si

 

Division for Constitutional System, Public International Law, Justice and Home Affairs

 

 

 

  

Division for European Affairs and Informatisation of Legislative Procedures

Head of Division: dr. Anamarija Patricija Masten

T: +386 1 23 96 750

E: anamarija-patricija.masten(at)gov.si

 

Office for General Affairs

Head of Office: Breda Koren
T: +386 1 23 96 768
F: +386 1 23 96 762

E: bredakoren(at)gov.si